KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC UYÊN HƯNG B

GIAI ĐOẠN 2021-2026

  LỜI NÓI ĐẦU

Trường Tiểu học Uyên Hưng B được xây dựng tại tổ 1, khu phố 6, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Trường được thành lập theo Quyết định 1844/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND Thị xã Tân Uyên. Trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục của địa phương và theo quy định của ngành. Tạo điều kiện cho mọi trẻ em đều được đi học trong độ tuổi.

-   Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2026 nhằm xác định, định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình thực hiện, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng nhà trường và Ban giám hiệu. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của nhà trường chính là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài, đưa đất nước nhanh chóng hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

- Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Giáo dục của nhà trường luôn có những bước đi thăng, trầm nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, chính quyền địa phương cùng với sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng nhà trường, sự phối hợp có hiệu quả của tổ chức công đoàn và sự nổ lực hết mình của tập thể cán bộ- giáo viên nhân viên nhà trường.

- Do cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên nhà trường phấn đấu hoàn thiện về cơ sở vật chất để chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao ngang bằng với các trường trong khu vực, tiến tới đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong thời gian tới, tạo được lòng tin từ nhân dân.

- Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, cố gắng xây dựng trường thành một trường có chất lượng.

PHẦN I:  PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG (SWOT)

1 BỐI CẢNH QUỐC TẾ:

    1.1 BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC:

- Các Quốc gia trên thế giới đã xác định: “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển của Quốc gia”. Phát triển Giáo dục – Đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cùng với sự phát triển của đất nước.

- Trong đó tình hình chính trị của thế giới có nhiều biến động, chiến sự ở Trung Đông, I-rắc, Afganistan và tình hình hạt nhân của Iran, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên cùng với sự khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn cầu, …

- Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan cùng với thiên tai động đất ở một số nước như: In-đô-nê-xi-a, …cùng với suy giảm kinh tế đã ảnh hưởng chung đến các nước trong khu vực.

    1.2 TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC:

-  Tình hình chính trị trong nước tương đối ổn định nhưng các thế lực thù địch đang tìm cách để chống phá cách mạng nước ta, đỉnh điểm hiện nay là tình hình Biển Đông, vì thế trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước cần có những con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát triển toàn diện về tri thức để đáp ứng với nhu cầu phát triển của đất nước.

-  Trong những năm gần đây kinh tế nước ta ngày càng phát triển đã chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp hiện đại và thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Sự hội nhập WTO cùng khu vực và Quốc tế cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, để đáp ứng nhu cầu đó cần đổi mới giáo dục phổ thông  chú trọng đào tạo nhân lực – Bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY:

* Về tổ chức bộ máy nhà trường năm học 2020 – 2021

- Tổng số CB GV NV: 38 người

Tổng số:

53

Nữ: 47

- Hiệu trưởng:

1

 

- Phó Hiệu trưởng:

2

02

- Hành chánh:

07 (TPT ĐỘI, TV-TB , KT - VT, BV, PV)

05

- GV dạy lớp:

36 GV/32 lớp

36

- GV bộ môn

07 GV (TD: 2; ÂN: 0; MT: 2, TA: 2; Tin học: 1)

04

- Tổ chuyên môn: 06 tổ

- Tổ văn phòng: 01 tổ

- Chi bộ gồm 11 Đảng viên, trong đó 9 nữ.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

2.1 Điểm mạnh:

- Trường luôn được sự quan tâm của Thị ủy, UBND thị, Phòng GD&ĐT TX Tân Uyên, Đảng ủy, UBND, các Ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trú đóng trên địa bàn phường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

- Đội ngũ CB GV NV nhà trường nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao.

-  Nhà trường thành lập tổ mạng lưới chuyên môn ngay từ đầu năm học. Tổ mạng lưới chuyên môn nhà trường đã tích cực trong mọi hoạt động như thao giảng, dự giờ, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và các nội dung giáo dục lồng ghép, tích hợp theo quy định của Bộ. Thông qua các tiết thao giảng và dạy thí điểm để rút kinh nghiệm nhằm giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nâng dần chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh.

-  Ban Giám Hiệu trẻ, nhiệt tình công tác, làm việc đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường tiểu học, có cố gắng trong công tác quản lý để giữ vững chất lượng giáo dục của nhà trường, tạo uy tín trong Hội đồng sư phạm, được tập thể sư phạm  tín nhiệm và nhân dân tin cậy .

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: nhiệt tình có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, luôn mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

- Hàng năm, nhà trường duy trì tốt việc kiểm tra thống nhất từ 1 tiết trở lên ở tất cả các môn học trong tất cả các khối lớp. Từ đó, đã đánh giá thực chất, chất lượng dạy– học, phát huy tinh thần nổ lực, phấn đấu của học sinh trong học tập.

- Duy trì việc báo kết quả học tập, rèn luyện hàng tháng của học sinh về gia đình. Vì thế, đã làm tốt việc phối hợp giữa nhà trường – gia đình, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

2.2 Điểm hạn chế:

- Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư chậm so với tốc độ phát triển kinh tế tại địa phương, học sinh ở địa phương khác chuyển đến, chuyển đi nhiều, làm cho sĩ số luôn biến động;

- Tỷ lệ giáo viên tuy đạt chuẩn về trình độ cao so với yêu cầu bậc học nhưng kỹ năng sư phạm còn hạn chế.

- Là một phường kinh tế phát triển vượt bậc nên dân nhập cư nhiều. Vì vậy, điều kiện cũng như sự quan tâm của phụ huynh học sinh còn hạn chế.

2.3 Các cơ hội:

- Được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh trong địa bàn.

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo các cấp.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ được đào tạo cơ bản, có tâm huyết với nghề.

2.4 Các thách thức:

- Đòi hỏi về chất lượng giáo dục ngày càng cao của cha mẹ học sinh và của toàn xã hội trong thời kỳ mới.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trước nhu cầu đổi mới giáo dục.

- Khả năng ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ. cũng như khả năng tự chủ, tự sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong công việc của mình.

3. Đánh giá chung:

- Nhà trường đã thực hiện đúng nhiệm vụ giáo dục về nâng cao dân trí địa phương. Tuy nhiên còn hạn chế về cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ nên chưa thể đáp ứng nhu cầu của xã hội nói chung và chất lượng giáo dục nói riêng.

4. Phân tích các vấn đề chiến lược phát triển nhà trường:

- Trước nhu cầu phát triển của xã hội, yêu cầu chất lượng đối với ngành, nhà trường đã xác định vấn đề quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là nhu cầu cấp bách và cần thiết. Đây chính là cốt lõi của việc nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn thực hiện được điều đó thì trước hết phải khơi dậy tinh thần tự học hỏi, tự rèn luyện của mỗi cá nhân giáo viên.

PHẦN II: SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Sứ mệnh:

- Giáo dục toàn diện học sinh, giúp các em học sinh phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình, các em tiếp thu được một nền văn hóa giáo dục hiện đại, với những cách thức giao tiếp, truyền đạt mới mẽ, là yếu tố quan trọng cho việc nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Quốc gia Việt Nam.

2. Tầm nhìn.

- Trở thành một trong những trường chất lượng cao của huyện, nơi mà học sinh và phụ huynh sẽ an tâm trong vấn đề giáo dục và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

 3. Các giá trị

- Tích cực - Thân thiện và Chia sẻ.

 Tạo ra một môi trường học tập thân thiện, tích cực. Mỗi thành viên trong nhà trường đều coi học sinh như con em của chính mình. Mang lại cho học sinh tâm trạng: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đối với các em.  Nhà trường cố gắng mang những gì tốt đẹp nhất của mình giới thiệu, chia sẻ cho học sinh.

- Quan tâm và chăm sóc.

Luôn quan tâm đến từng học sinh, giúp mỗi học sinh đều tiến bộ trong học tập, trong cuộc sống, với một thái độ tích cực, nhã nhặn và chân thành.

- Trung thực và thực chất.

Với phương châm “Học thật- kiểm tra thật- chất lượng thật” nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng hơn số lượng, dạy học thực chất đánh giá đúng với năng lực học tập của học sinh không chạy theo thành tích.

- Trách nhiệm.

 Nhà trường luôn nhận thức được trách nhiệm, danh dự của nhà trường trên mọi hoạt động giáo dục, mọi hành động cư xử với học sinh, phụ huynh cũng như với toàn xã hội.

- Đổi mới và sáng tạo.

 Luôn đổi mới chính mình, luôn trao dồi kiến thức mới, giáo dục cho học sinh điều đó để cùng với học sinh, sẽ là những con người mới, hòa mình với cả thế giới trong kỷ nguyên thông tin.

- Khát vọng vươn lên.

 Khát vọng vươn lên, vượt qua mọi thử thách, bằng đạo đức nghề nghiệp, bằng cái nhìn hiện đại, bằng sự kiên định với các mục tiêu đề ra, bằng tất cả sức mạnh của lòng nhiệt thành, xây dựng nhà trường lớn mạnh từng ngày, xây dựng lòng tự hào cho tất cả các thành viên trong nhà trường.

- Đoàn kết và xây dựng                                                        

 Xây dựng nhà trường thành một khối đoàn kết, các thành viên trong nhà trường luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực.

        Các giá trị nền tảng trên được xây dựng trong từng người thầy, cô và từng học sinh trong nhà trường từ đó tạo nên một truyền thống tốt đẹp, duy trì và phát triển uy tín, chất lượng của nhà trường cũng như hệ thống giáo dục của các trường phổ thông trên cả nước.

PHẦN III: MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

 1. Mục tiêu tổng quát.

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn diên, là mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Các mục tiêu cụ thể.

1.1. Tổ chức các hoạt động dạy học:

- Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt theo CTGDPT 2018; tổ chức dạy học lớp 1 theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học đã được Bộ GDĐT và Sở GDĐT ban hành. Tăng cường kiểm tra công tác triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 và chuẩn bị cho các lớp tiếp theo.

- Rà soát, sắp xếp, tổ chức tạo thuận lợi cho việc học của HS, đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGDPT 2018; tổ chức sơ kết, đánh giá việc sắp xếp. Tham mưu lãnh đạo xây dựng trường lớp đảm bảo cho lớp 1 học 2 buổi/ngày, chuẩn bị cho lớp 2 năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo.

- Chất lượng bài giảng; Đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn: Đi sâu vào trọng tâm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Kiểm tra đánh giá học sinh: Theo văn bản chỉ đạo nhưng vẫn đảm bảo căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Quản lý việc dạy thêm học thêm: Theo văn bản chỉ đạo của ngành và lãnh đạo địa phương.

1.2. Tổ chức các hoạt động học tập và rèn luyện

- Tổ chức việc học tập các bộ môn văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng học sinh và tình hình phát triển của địa phương.

- Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo văn bản chỉ đạo.

 1.3. Đảm bảo về số lượng và chất lượng theo nhu cầu, phân công nhiệm vụ theo đúng năng lực, sở trường. Thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

 1.4. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Huy động tối đa các nguồn lực ngoài  nhà trường.

 1.5. Thực hiện thường xuyên việc tự kiểm định chất lượng giáo dục để có những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng.

Hàng năm, thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chí quy định. Trên cơ sở đó, có kế hoạch kịp thời để đổi mới công tác quản lý cũng như tìm ra giải pháp tối ưu để ngày càng nâng cao chất lương giáo dục của đơn vị theo mục tiêu đã đặt ra.

1.6. Xây dựng tốt mối quan hệ nhà trường – Gia đình và Xã hội

Trên cơ sở sự tín nhiệm  và tin cậy của chính quyền và nhân dân, nhà trường luôn củng cố và phát huy hơn nữa sự tín nhiệm đó bằng việc không ngừng  giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, có kế hoạch phát triển nhà trường cụ thể và khả thi .

1.7. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.

Hoàn thiện đầu tư về cơ sở vật chất, có kế hoạch xây dựng trường  lớp Xanh – Sạch- Đẹp, tạo dựng môi trường học tập hiện đại, đem lại cho học sinh tâm trạng: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”  

1.8. Tổ chức bộ máy quản lý chặt chẽ và điều hành các hoạt động nhà trường khoa học, hợp lý.

Không ngừng học hỏi, đầu tư cho công tác quản lý, tổ chức tốt các hoạt động trong nhà trường, xây dựng và triển khai cụ thể các kế hoạch hoạt động, đồng thời theo dõi và kiểm tra việc thực hiện để có giải pháp kịp thời.

Phương châm hành động: “Chất lượng giáo dục là uy tín, là danh dự của nhà trường

PHẦN IV:  CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nôi dung chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình và đối tượng học sinh.

- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, lựa chọn những nội dung gần gũi và phù hợp với học sinh, giúp học sinh có những kỹ năng sống cơ bản.

Xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với thực tiễn và tâm sinh lý HS, gắn lý thuyết với thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. Tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng hoạt động trải nghiệm, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kĩ năng sống như: quản lý tài chính, tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, đảm bảo an toàn trên môi trường mạng; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, chăm sóc sức khỏe, công tác y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19,…

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng phụ trách các tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên.

Tổ chức rà soát, và xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng GV tiểu học chưa đáp ứng trình độ chuẩn theo lộ trình; tổ chức BDTX đội ngũ GV và cán bộ QLGD đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện CTGDPT 2018 gắn với thực tiễn của địa phương. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với GV tiểu học.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết tâm huyết, gắn bó lâu dài với nhà trường, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tạo mọi điều kiện cho cán bộ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức như: đào tạo tập trung, ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên đề. Nâng cao kỹ năng tự học tự nghiên cứu về chuyên môn của mỗi giáo viên. Tổ chức trao đổi học tập lẩn nhau, giáo viên giỏi hỗ trợ giáo viên yếu, giáo viên mới ra trường .

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục, môi trường sư phạm

- Triển khai hiệu quả Đề án đảm bảo CSVC cho chương trình GDPT giai đoạn 2017-2025. Quản lý, sử dụng hiệu quả CSVC hiện có.

- Rà soát đề xuất các hạng mục, nội dung đầu tư CSVC trường học; ưu tiên đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đưa vào kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đặc biệt là thiết bị dạy học tối thiểu đối với đối với lớp 1 năm học 2020-2021 và lớp 2 theo lộ trình thực hiện CTGDPT2018.

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả lâu dài.

- Tăng cường trang thiết bị dạy - học, từ cá nguồn khác nhau (Nhà nước, xã hội hóa) đủ để đáp ứng cho phương pháp dạy và học theo phương pháp tích cực.

- Đầu tư các phòng chức năng để đảm bảo nhu cầu của cấp học.

- Xây dựng nhà trường Xanh- sạch - Đẹp.

- Giáo viên và học sinh đẩy mạnh công tác trồng cây xanh, giũ gìn bảo vệ cây xanh, không gian trong lành trong trường học. Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, yêu thích thiên nhiên cây cỏ, hiểu được vai trò của môi trường với đời sống, biết góp phần bảo vệ nuôi dưỡng môi trường.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục, kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

+ Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy:

-  Xây dựng mạng lưới thông tin, thư viện: Nâng cấp hệ thống internet và hộp thư điện tử của nhà trường. Khai thác triệt để Website cho công tác quản lý giáo dục.

- Trong công tác giảng dạy cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin như soạn giảng bằng giáo án điện tử.

- Động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên công nhân viên nâng cao trình độ tin học; Tự học, cho đi học các lớp bồi dưỡng để sử dụng thành thạo máy tính phục vụ cho công việc.

 - Ban giám hiệu kết hợp công đoàn có kế hoạch cho giáo viên vay tiền từ nguồn kinh phí tự có của nhà trường để giáo viên trang bị máy tính cá nhân.

    Người phụ trách:  Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

+ Xây dựng nhà trường văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên CNV.

+ Huy động mọi nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường.

+ Nguồn tài chánh: Từ ngân sách nhà nước. Ngoài ngân sách “Từ xã hội, PHHS”, các nguồn từ giảng dạy, phúc lợi của nhà trường.

+ Nguồn lực vật chất: khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình khác. Các trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy và học.

     Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn cơ sở, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.

6. Xây dựng thương hiệu nhà trường

+ Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

+ Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, HS, PHHS

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.

PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

5.1 Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kế hoạch chiến lược:

5.1.1 Phổ biến kế hoạch chiến lược:

+ Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược.                                    

+ Triển khai kế hoạch chiến lược rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, cơ quan chủ quản, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

5.1.2 Tổ chức;

+ Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm hợp tác, điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Trong quá trình thực hiện bộ phận có trách nhiệm điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế các yếu tố chủ quan và khách quan của nhà trường.

5.1.3 Vai trò cá nhân:

+ Đối với hiệu trưởng:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường

- Thành lập ban kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng giai đoạn tháng, quí, năm.

+ Đối với  phó hiệu trưởng

-  Có trách nhiệm theo dõi kiểm tra công tác chuyên môn của nhà trường, chất lượng học tập của học sinh và đề xuất những giải pháp để thực hiện nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, quản lý theo dõi kiểm tra công tác hành chánh trong nhà trường và cơ sở vật chất của nhà trường giải đề xuất những pháp để thực hiện.

- Đối với các tổ trưởng chuyên môn:

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của thành viên trong tổ. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất những pháp để thực hiện kế hoạch.

- Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên nhân viên:

+ Căn cứ vào kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học, đề xuất những pháp để thực hiện kế hoạch

5.1.4 Lộ trình thực hiện chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2021 – 2023

+ Tiếp tục chăm lo xây dựng hoàn tiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho nhà trường.

+ Chăm lo Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

+ Nâng cao trình độ cán bộ quản lý và giáo viên nòng cốt của nhà trường.

+ Tập trung một số trọng điểm: Đổi mới phương pháp, chấn chỉnh nền nếp và kỉ cương trong các hoạt động giáo dục, từng bước xây dựng chương trình chất lượng cao đưa vào giảng day.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2023 – 2026

+ Phát triển mạnh mẽ chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà trường

+ Đẩy mạnh chương trình dạy ngoại ngữ và tin học cho học sinh.

+ Xây dưng thành công thương hiệu của nhà trường.

+ Công nhận trường thuộc loại chất lương cao.

5.2. Kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Số lượng học sinh.

+ Tổng số lớp học 40 lớp.

+ Tổng số học sinh: 1880 học sinh.

- Chất lượng học tập của học sinh.

+ Duy trì các chuẩn phổ cập đã đạt được

+ Năng lực, phẩm chất, kiến thức: Đạt

+ Hạ thấp tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình các môn học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

+ Không có học sinh lưu ban

+ Bàn giao chất lượng học sinh từ lớp dưới lên lớp trên , cũng như  tuyển sinh vào lớp 6  đạt 100%

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, lành mạnh phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.

+ 100% học sinh khối lớp 3.4.5 đều biết chơi các trò chơi dân gian

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

+ Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý và giáo viên được đánh giá khá tốt trên 95%.

+ 100% cán bộ quản lý và giáo viên phải thành thạo sử dụng máy tính.

+ Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 90%

+ Ban giám hiệu phải qua lớp đạo tạo cử nhân quản lý và phải đạt trình độ sau đại học.

+ Các tổ chuyên môn có 100% giáo viên đạt trình độ đại học. Trong đó, tổ trưởng chuyên môn phải có trình độ đại học.

+ Số lượng giáo viên dạy bộ môn đảm bảo 100% đạt chuẩn về đào tạo (được đào tạo đúng môn mình phụ trách).

- Cơ sở vật chất

+ Đến năm 2026, hoàn tất cơ sở vật chất: Xây mới 8 phòng học, lầu hóa theo kế hoạch phát triển địa phương và có đủ các phòng chức năng phục vụ cho hoạt động Dạy –Học.

+ Đẩy mạnh trao đổi thông tin giữa nhà trường, ngành, giáo viên trong và ngoài nhà trường thông qua mạng internet (mail, website)

+ Thư viện được trang bị máy tính nối mạng có giáo viên có chuyên môn phụ trách. Trang bị đầy đủ các đầu sách cho học sinh so với tiêu chuẩn 4 bản sách/1 học sinh

+ Đầu tư và xây dựng lai hệ thống cung cấp nước sạch đạt chuẩn phục vụ cho học sinh và giáo viên.

+ Xây dựng môi trường sư phạm Xanh – Sạch – Đẹp.

+ Xây dựng tốt văn hoá công sở.