KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 cấp Tiểu học năm học 2021-2022

 

Căn cứ vào Công văn số Công văn số 679/KH-PGDĐT, ngày 25/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 cấp Tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Trường tiểu học Uyên Hưng B xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

 1. YÊU CẦU

- Nhận hết số trẻ trong độ tuổi học tiểu học có hộ khẩu thường trú và tạm trú đang cư trú trên địa bàn phường Uyên Hưng vào học tại trường. 

- Công tác tuyển sinh được thực hiện theo địa bàn cư trú của học sinh, đồng thời thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh giữa các trường tiểu học trong thị xã theo chỉ đạo.

- Chỉ tiêu tuyển sinh (số lớp, số học sinh) của từng trường được thực hiện trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của trường và thực hiện đúng theo chỉ tiêu được giao.

- Kế hoạch, hồ sơ, thủ tục tuyển sinh của trường phải được thực hiện công khai, minh bạch và phải thực hiện đúng theo qui định và hướng dẫn của ngành giáo dục.

- Chỉ được tiếp nhận trẻ đúng đối tượng và thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định theo Kế hoạch tuyển sinh của phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.  

 1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, CHỈ TIÊU, HỒ SƠ TUYỂN SINH.
 1. Đối tượng tuyển sinh lớp 1.

Huy động và thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học lớp 1 đối với các đối tượng sau.

- Đối tượng 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu thường trú tại phường Uyên Hưng.

- Đối tượng 2: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có cha hoặc mẹ đang tạm trú tại phường Uyên Hưng từ 6 tháng trở lên (tính từ ngày đăng ký – ghi trong giấy đăng ký tạm trú đến ngày 15/8/2019)

- Đối tượng 3: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có cha hoặc mẹ đang tạm trú tại phường Uyên Hưng dưới 6 tháng (tính từ ngày đăng ký – ghi trong giấy đăng ký tạm trú đến ngày 15/8/2021)

- Đối tượng 4: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường, nếu có cha hoặc mẹ là cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, các đơn vị sự nghiệp Nhà nước (có giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan) có trụ sở đặt tại phường Uyên Hưng. Nếu cha, mẹ của trẻ có nguyện vọng đăng ký cho trẻ vào học lớp 1 tại trường Tiểu học ở phường nơi cha, mẹ đang công tác.

- Đối tượng 5: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có cha hoặc mẹ đang tạm trú tại xã, phường khác được phòng GDĐT thị xã xét duyệt cho phép nhà trường tiếp nhận theo hướng phân luồng.

-  Đối tượng 6: Vận động và thu nhận hết số trẻ có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn trên địa bàn phường Uyên Hưng chưa ra trường có độ tuổi sinh năm 2014, năm 2013 và trẻ khuyết tật độ tuổi từ năm 2007 đến năm 2014 vào học lớp 1.

- Lưu ý: 

+ Tuyệt đối không được nhận trẻ dưới 6 tuổi.

+ Không được nhận trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ngoài địa bàn tuyển sinh của nhà trường khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

 1. Phương thức tuyển sinh

 Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 áp dụng tuyển sinh trực tuyến qua vnEdu- Enrollment, cụ thể như sau:

 • Thiết lập cấu hình trên vnEdu- Enrollment các hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp cho học sinh theo đúng hướng dẫn của Phòng GDĐT thị xã. Tuyên truyền, niêm yết thông tin trước cổng trường, trên website, phối hp với đài truyền thanh phường thông báo đến người dân.
 • Nhận hồ sơ online hoặc hướng dẫn, lập hồ sơ cho cha mẹ học sinh đăng ký trực tiếp tại trường (đảm bảo việc phòng chống dịch tại trường tiếp nhận).

Trẻ trong độ tuổi đang có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại phường Uyên Hưng sẽ được thu nhận vào học tại trường và thực hiện theo sự phân luồng của Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên. Cụ thể như sau:

 Thu nhận hết hồ sơ trực tuyến trẻ trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại phường. Lưu ý: xem xét kĩ hồ sơ kèm theo để nhận đúng học sinh theo đúng đối tượng và phân luồng.

Trẻ trong độ tuổi đang có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có tên trong danh sách điều tra hoặc không có tên trong danh sách điều tra tại Khu phố 5, khu phố 6, Tổ 4, 5, 6 khu phố 7 và học sinh thường trú có nhu cầu học bán trú tại các khu phố khác.

   *Lưu ý: Những trẻ thuộc diện không có tên trong danh sách điều tra, do điều tra sót phải được xác minh làm rõ, được UBND phường xác nhận và phải có hồ sơ để minh chứng cụ thể lý do điều tra sót.

Lưu ý:

+ Trong các trường hợp khi nhận trẻ vào học đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã được duyệt nếu còn trẻ thuộc các đối tượng 1, 2, 3, 4 và 6 đến đăng ký nhập học lớp 1. Nhà trường phải tạm dừng công tác tuyển sinh (thời gian tạm dừng tuyển sinh tối đa 2 ngày làm việc) và phải thông báo cho phụ huynh rõ lý do. Sau đó Hiệu trưởng nhà trường phải nhanh chóng có văn bản trực tiếp báo cáo ngay Phòng GDĐT thị xã để xin ý kiến giải quyết cho trẻ có nơi học tập theo các hướng sau.

 • Cho phép trường tăng số lượng học sinh trên mỗi lớp.
 • Sử dụng phòng bộ môn để mở thêm lớp.
 • Xóa một số lớp học 2 buổi/ngày để mở thêm lớp (đối với trường dạy học 02 buổi/ ngày).
 • Giải quyết cho trẻ đến đăng ký học tại các trường khác. Đối với trường hợp này Hiệu trưởng nhà trường phải có trách nhiệm nêu rõ lý do trong đơn xin cho phụ huynh biết để làm cơ sở phụ huynh xin đăng ký nhập học nơi khác hoặc xin Phòng GD-ĐT giải quyết cho học sinh học tại các trường khác theo hướng phân luồng.

+ Tham mưu với chính quyền địa phương thống nhất việc phân chia địa bàn tuyển sinh lớp 1 trên cơ sở đảm bảo việc cân đối số lượng học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên và tạo điều kiện đi lại thuận lợi của học sinh.           

c. Sau khi nhận hết trẻ trong độ tuổi thường trú và tạm trú tại địa phương nhưng trường còn chỉ tiêu, còn điều kiện tiếp nhận thêm học sinh

Tiếp nhận trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú ngoài xã, phường khác thuộc thị xã Tân Uyên và một số xã, phường giáp ranh ngoài thị xã khi đã được lãnh đạo phòng GDĐT thị xã giải quyết cho phép trẻ nhập học

3. Chỉ tiêu tuyển sinh.

Căn cứ tình hình thực tế về số phòng có thể sử dụng vào việc tổ chức lớp học, căn cứ vào số lớp, số học sinh ở các khối lớp 2,3,4,5 trong năm học 2021-2022 và căn cứ kết quả điều tra trẻ trong độ tuổi vào học lớp 1. Xác định cụ thể số lớp, số học sinh lớp 1 sẽ được tuyển mới trong năm học 2021-2022 của trường, trình lãnh đạo phòng GDĐT thị xã phê duyệt để làm căn cứ thực hiện. Theo định hướng như sau:

 • Số lớp: căn cứ vào điều kiện phòng học hiện có của từng trường.
 • Số học sinh: Theo qui định chung mỗi lớp không quá 35 học sinh.
 • Trong trường hợp đặc biệt, do áp lực về số lượng học sinh quá lớn. Đề nghị phòng GDĐT thị xã để được phê duyệt cho phép thực hiện các giải pháp sau:

               + Tăng số lượng học sinh trong lớp. Nhưng số học sinh không quá 44 em/lớp

               + Sử dụng 1 số phòng bộ môn hoặc giảm một số lớp học 2 buổi/ngày để tổ chức thêm lớp học.

4. Hồ sơ đăng ký nhập học lớp 1

Trẻ đăng ký nhập học lớp 1 năm học 2021-2022 phải nộp đủ các loại hồ sơ sau.

- Giấy đăng ký nhập học lớp 1 năm học (do trường phát hành, hay đăng ký miễn phí bằng vnEdu- Enrollment);

 • Giấy Khai sinh (bản sao hợp lệ);
 • Bản sao Sổ hộ khẩu (đối với thường trú)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú (đối với diện tạm trú)

* Lưu ý: Đối với trường hợp bản sao Sổ hộ khẩu hay Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú không có công chứng, phụ huynh phải nộp bản chính để nhà trường đối chiếu. Sau khi đối chiếu nếu chính xác hiệu trưởng nhà trường phải xác nhận vào bản sao và ký tên chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

 • Phiếu theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ đã học tại trường MN-MG. (Đối với trẻ đã học Mẫu giáo)
 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Thực hiện công tác tuyên truyền.

- Hiệu trưởng trường chủ động tham mưu với UBND phường và phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể của địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền thường xuyên kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và công khai rõ về đối tượng, thời gian, hồ sơ, thủ tục tuyển sinh cho người dân biết trên các phương tiện thông tin đại chúng và dán thông báo ở các nơi công cộng của địa phương, của nhà trường để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện nhằm tránh những thắc mắc, khiếu nại hoặc gây áp lực cho nhà trường.

- Tại cổng trường phải có khẩu hiệu với nội dung “Toàn dân tích cực tham gia đưa trẻ đến trường” (thực hiện vào giữa tháng 07/2021).

 1. Thực hiện công tác điều tra.

Hiệu trưởng tham mưu với UBND, với Ban chỉ đạo CMC-PCGD và xã hội học tập của xã, phường thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch điều tra và tổ chức điều tra trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) và số trẻ chưa ra lớp, trẻ khuyết tật trong độ tuổi hiện có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại phường thật đầy đủ, chính xác.

Khi thực hiện công tác điều tra phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

Liên hệ các trường MN – MG tại địa phương (cả công lập và ngoài công lập) và tổ chức điều tra thực tế theo từng hộ gia đình, từng nhà trọ để nắm chắc số trẻ 6 tuổi và trẻ trong độ tuổi học tiểu học (từ 7 đến 14 tuổi) chưa đến trường đang cư trú tại phường (kể cả có hộ khẩu thường trú và tạm trú).

Trên cơ sở kết quả điều tra, Hiệu trưởng trường có trách nhiệm chủ động phân công cán bộ phụ trách công tác phổ cập và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xác lập các danh sách trẻ trong độ tuổi, trình UBND, phường phê duyệt để làm cơ sở tuyển sinh. Danh sách trẻ 6 tuổi phải được lập theo từng (khu phố) và theo từng đối tượng (thường trú, tạm trú).  

 •    Ghi chú: Mẫu danh sách được kèm theo văn bản này.
 1. Thực hiện công tác tuyển sinh.

Trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của trường đã được UBND phường và phòng GDĐT thị xã phê duyệt.

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Họp Hội đồng tuyển sinh của trường để quán triệt nội dung, yêu cầu, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên và triển khai kế hoạch tổ chức tuyển sinh.

- Tham mưu với UBND phường để thực hiện tốt việc vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường theo kế hoạch tuyển sinh và thực hiện tốt việc thông báo công khai về thời gian, hồ sơ, thủ tục và các nội dung khác có liên quan về việc tổ chức tuyển sinh lớp 1 của nhà trường thông qua các buổi họp giao ban của UBND, của các đoàn thể, thông báo bằng văn bản tại trường, tại các bảng thông tin nơi công cộng của từng khu phố và thông tin liên tục qua hệ thống thông tin của địa phương.  

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công tác tuyển sinh: Thực hiện việc lập hồ sơ tuyển sinh và in ấn đầy đủ “Giấy đăng ký học lớp 1 năm học 2021-2022” để cấp cho phụ huynh học sinh thực hiện việc đăng ký nhập học cho trẻ.

- Thực hiện công tác tuyển sinh.

 Trong quá trình thực hiện công tác tuyển sinh phải lưu ý để thực hiện tốt các nội dung sau.

+ Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm và thật sự am hiểu về công tác tuyển sinh để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện đúng yêu cầu đối với việc đăng ký nhập học cho trẻ theo qui định trên vnEdu- Enrollment.

+ Tổ chức theo dõi hồ sơ đăng ký trên vnEdu- Enrollment để xác nhận hay lập hồ sơ đăng ký nhập học trên vnEdu- Enrollment cho phụ huynh liên hệ đăng ký trực tiếp theo từng thời gian cụ thể, dành cho từng đối tượng cụ thể theo từng giai đoạn nêu trên.

+ Trong tuyển sinh phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đối chiếu hồ sơ đăng ký nhập học với danh sách điều tra trước khi chính thức nhận hồ sơ đăng ký nhập học.

+ Hiệu trưởng trường phải nắm được danh sách điều tra trẻ, danh sách điều tra phải đặt trên bàn làm việc của cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh.

+ Cán bộ được phân công trực tiếp tuyển sinh của nhà trường chỉ được nhận trẻ theo đúng đối tượng có tên trong danh sách điều tra và thu nhận đúng đối tượng theo các giai đoạn ở từng giai đoạn tuyển sinh. 

             + Đối với các trường hợp trẻ đến đăng ký nhập học có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phường nhưng không có tên trong danh sách điều tra, Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp với cán bộ phụ trách công tác phổ cập của phường để xác minh làm rõ các chi tiết có liên quan và nguyên nhân (có biên bản) để giải quyết theo hướng sau:

 •  Nếu thật sự do điều tra sót thì Hiệu trưởng trường giải quyết nhận hồ sơ theo qui định.
 • Nếu chuyển cư trú (thường trú hoặc tạm trú) tại phường sau thời gian điều tra thì xem xét giải quyết theo qui định tại Kế hoạch này. Nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau: Trẻ phải chuyển đến theo cha hoặc mẹ ruột; Nơi có hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú trước khi chuyển đến nơi ở hiện tại không phải là các xã, phường giáp ranh với phường nơi trường trú đóng mà trẻ đăng ký nhập học. (để tránh tình trạng chọn trường)

+ Nếu phát hiện dấu hiệu tiêu cực. Hiệu trưởng có trách nhiệm xử lý, kiên quyết không tiếp nhận nếu có đủ cơ sở xác định tiêu cực hoặc chọn trường và báo cáo ngay đến UBND xã, phường và Phòng GDĐT thị xã biết.

  + Lãnh đạo nhà trường phải có mặt thường xuyên tại trường để theo dõi, chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) và trực tiếp xem xét, làm rõ, giải quyết cụ thể, giải thích, hướng dẫn rõ để phụ huynh thực hiện từng trường hợp theo qui định.

   + Các trường phải báo cáo tiến độ tuyển sinh theo qui định cụ thể của Phòng GDĐT thị xã.

 1. Công tác sắp xếp học sinh vào lớp 1

Căn cứ tình hình số lượng học sinh được tuyển vào lớp 1 và chỉ tiêu số lớp được giao trong năm học 2021-2022, Hiệu trưởng sẽ xác định cụ thể số học sinh của từng lớp. Việc sắp xếp học sinh ở từng lớp thực hiện theo yêu cầu sau.

- Sắp xếp trẻ theo thực tế địa bàn cư trú của học sinh.

- Số học sinh của mỗi lớp phải đồng đều, hợp lý.  

 1. Đối với công tác huy động học sinh bỏ học hoặc chưa đi học ra lớp

Song song với việc điều tra trẻ 6 tuổi ra lớp, các trường tiểu học trong thị xã cần phải kết hợp điều tra nắm lại học sinh trong độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi đang học, lưu ban, bỏ học ở ngoài nhà trường, để thực hiện việc vận động hết số trẻ này đến trường trong năm học mới 2021-2022. 

 • Thời gian phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh: Nộp Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi được Ủy ban nhân dân phường phê duyệt chậm nhất ngày 28/6/2021.
 1. Qui định thời gian thực hiện công tác tuyển sinh.
 1. Thời gian hoàn thành công tác điều tra, hoàn thành hồ sơ danh sách học sinh trẻ 6 tuổi, trẻ 7 đến 14 tuổi bỏ học: Chậm nhất là ngày 24/6/2021
 2. Thời gian tuyên truyền vận động thông báo huy động ra lớp: Từ ngày 25/6/2021 đến ngày 29/6/2021.
 3. Thời gian trường thực hiện công tác tuyển sinh (chính thức nhận hồ sơ đăng ký nhập học), của các giai đoạn: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 20/7/2021.
 4.  Thời gian các trường báo cáo kết quả tuyển sinh chính thức đến phòng GDĐT thị xã: chậm nhất ngày 27/7/2021.
 5.  Thời gian Phòng GDĐT thị xã tiếp nhận và xem xét, giải quyết các trường hợp xin nhập học trễ hạn và các trường hợp khác cần phải xem xét: từ ngày 01/8/2021 đến 15/8/2021.
 6. Thời gian trường báo cáo kết quả tuyển sinh chính thức và bổ sung đến phòng GDĐT thị xã: chậm nhất ngày 27/8/2021.
 7. Thời gian xếp lớp, phân công giáo viên dạy lớp: Từ ngày 11/8/2021 đến ngày 14/8/2021.
 8. Thời gian tập trung học sinh các khối lớp: Phòng GDĐT sẽ có công văn thông báo cụ thể sau.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 • Chủ động tham mưu với lãnh đạo phường và Phòng GDĐT thị xã để triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 1 qua vnEdu- Enrollment.
 • Thực hiện tốt công tác xây dựng Kế hoạch tuyển sinh và thành lập Hội đồng tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022. 

Thành viên Hội đồng tuyển sinh do hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, phó hiệu trưởng làm phó chủ tịch Hội đồng, các thành việc khác là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm và năng lực trong công tác tuyển sinh. 

 •  Tổ chức quán triệt và triển khai Kế hoạch tuyển sinh trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 •  Thực hiện việc thông báo, công khai Kế hoạch tuyển sinh. 
 •  Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch. Thực hiện công tác báo cáo theo qui định.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Uyên Hưng B